Vol 4, No 2

June 2015

DOI: https://doi.org/10.11591/eei.v4i2

Table of Contents

Kanagasabai Lenin, B.Ravindhranath Reddy, M. Suryakalavathi
PDF
88-95
Habib Daryabad
PDF
96-102
Vahid Sattarpoor, Homayoun Ebrahimian
PDF
103-119
Shyamsundar Gupta, Sankalp Saurabh, A.K. Akella
PDF
120-129
Ali Ghareaghaji
PDF
130-135
Ebrahim Babaei, Azadeh Mofidi, Sara Laali
PDF
136-146
Sepideh Fazel, Javad Javidan
PDF
147-154
Chandrashekhar Meshram
PDF
155-159
Chandrashekhar Meshram
PDF
160-168
Mehdi Dadkhah, Marwan M. Obeidat, Mohammad Davarpanah Jazi, Tole Sutikno, Munawar A Riyadi
PDF
83-87