Author Details

Zhankuanyshev, Martebe K., M. Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan