Vol 4, No 1

March 2015

DOI: https://doi.org/10.11591/eei.v4i1

Table of Contents

Sobhan Dorahaki
PDF
1-6
Mohan Krishna.S, Febin Daya.J.L
PDF
7-17
Arkan Altaie, Moayed R. Hasan, Farhan Lafta Rashid
PDF
18-25
Lavanya Nannapaneni, M Venu Gopala Rao
PDF
26-31
Leila Mohammadian, Ebrahim Babaei, Mohammad Bagher Bannae Sharifian
PDF
32-42
A. Kavitha, A. V. Suresh
PDF
43-52
Rohitash Singh, Saurabh Kr. Bajpai, Harinder Singh Sandhu
PDF
53-58
Ali Ghareaghaji
PDF
59-66
Srinivasan Nagaraj, G.V.S.P. Raju, G Apparao, B. Kishore
PDF
67-72
Chandrashekhar Meshram
PDF
73-82